فریبا مجدنیا

عضو هیات مدیره

طراح مد و لباس


نرگس جلالی

عضو هیات مدیره

کنشگر مدنی و حقوق کودکان


دکتر سوگند نورانی

عضو هیات مدیره

دکتر جراح عمومی


فاطمه مینایی

عضو هیات مدیره

لیسانس نرسینگ - فوق لیسانس طب سوزنی


دکتر پریسا قاسمی

عضو هیات مدیره

دکتر روانکاو (آسیب شناس و شناخت درمانگر)


فروغ شمس

عضو هیات مدیره

متخصص روان درمانی ذهن