دلنوشته نادیا

 بعد سی سال زندگی حتی بدون یه کوله پشتی روسری رو محکم زیر گلوش بسته بود یه عالمه کرم پودر روی صورتش بازم کبودی ها معلوم […]

دختر فراری یا زن فراری

واژه فرار برای زن و دختر ایرانی واژه ای تلخ و غمناک است. مثل دختر فراری یا زن فراری! اما هیچ کس عمق درد و رنج […]

حقوق زنان در جامعه ایران

نگارنده: مهنوش بختیاری حقوق زنان در جامعه امروز ایران بدون هیچگونه ارزشی و توام با بی عدالتی همراه است. رژیم اسلامی ایران از حضور فعال زن […]

موضوع: زندان قرچک ورامین – زندان زنان

نگارنده: مهنوش بختیاری زندان قرچک ورامین زندانی جهت نگهداری زنان با جرائم عمومی است. این زندان در بیابانی در حوالی شرق تهران واقع شده که بیش […]