سازمان زنان ایران

 

سازمان زنان ایران در سال ۱۳۴۵ تشکیل شد. مجمعی مرکب از ۵۰۰۰ تن از زنان ایران، که با باورها و پیشینه های گوناگون از سراسر ایران گرد هم آمده بودند، درپی گفت و گوها و تبادل نظرهای ممتد تشکیل این سازمان را تأیید کردند. شورای عالی انجمن زنان ایران، به ریاست عالیه شاهدخت اشرف پهلوی، یک گروهی مشورتی پنجاه نفره را مأمور تشکیل این مجمع کرده بود. رسالت وهدف نهائی سازمان زنان ایران آن گونه که در ماده اول اساسنامه آن آمده :

«ارتقاء سطح دانش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان ایران و افزایش آگاهی آنان نسبت به حقوقشان در خانواده و آزادی ها و مسئولیت هایشان در زندگی اجتماعی و اقتصادی است.»

سازمان زنان ایران پس از ۵۲ سال، بار دیگر باهدف دفاع از حقوق فردی، خانوادگی واجتماعی زنان در جهت تأمین برابری کامل آنان در اجتماع و در برابر قانون کوشش در راه تعمیم آموزش و پرورش زنان ایران به ویژه پیکار با بی‌سوادی و کمک به گسترش آموزش حرفه‌ای تجهیز زنان به منظور شرکت گسترده آنان در نوسازی ملی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایجاد تفاهم و دوستی بین زنان ایران و زنان کشورهای دیگر و همکاری در راه برابری و بالا بردن مقام زن در سطح جهان آغاز به فعالیت کرده است تا زنان را که یکی از کارسازترین دست اندرکاران رشد یک جامعه هستند را به سمت جایگاه ویژه خودهدایت نمایند.