•  

  سازمان زنان ایران (آوای زنان ایران)

  The Women’s Organization of Iran ( Iranian Women Voice)

   

  فصل اول: نام و آرمانها

  ماده ۱- نام

  • این سازمان نهادیست غیر انتفاعی((Non Profit organization ناوابسته به هیچ سازمان سیاسی و مذهبی .
  • ثبت شده در ایالت پنسلوانیا در آمریکا
  • نام فارسی : آوای زنان ایران
  • نام لاتین: Iranian Women’s Voice
  • مخف : IWV
  • مشخصات بانک:
  BANK OF AMERICAName
  38013822222Account number
  031202084ACH Routing Number
  BOFAUS3Nswift code
  #026009593Wire Routing

  ماده ۲- آرمانها آوای زنان ایران به شرح زیر است :

  • افزایش سطح آگاهی زنان ایران به حقوق انسانی و مدنیشان.
  • گسترش فرهنگ ایرانی مبتنی بر منشور حقوق بشرومبنی بر تساوی حقوق زن و مرد.
  • آموزش دمکراسی و ترویج و گسترش آن.
  • مخالفت و تلاش برای از بین بردن قوانین مرد سالار و زن ستیزدر ایران.
  • ترویج ارزشهای اخلافی ایرانی مبتنی بر ارزش های خانواده واخلاق اجتماعی و شناسایی اعلامیه منشور حقوق بشر.
  • تجهیز زنان به منظور شرکت گسترده آنان در نوسازی ملی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
  • یاری کردن به زنان در اجرای مسئولیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فردی.

  ماده ۳- اهداف

  • ایجاد امکانات برای رسیدن به آرمانهای آوای زنان ایران.
  • آموزش مهارتهای فنی به زنان.
  • ایجاد کارگره های تخصصی در راستای آرمانها.
  • ایجاد امکانات اموزش فکری، قدرت تجزیه و تحلیل به زنان.
  • آموزش خود شناسی و خودباوری ومیل استقلال مالی و اجتماعی به زنان.

  فصل دوم – گروه بنیانگذاران آوای زنان ایران

  پس از گقتمان و رایزنی های  بسیار مابین بانوان ایرانی، این گروه  موسس آغاز به کارکرد.

  گروه بنیانگذار(هیات مدیره موقت) تا تشکیل نخستین مجمع عموی سالانه وانتخاب هیات مدیره بعدی، موظف است در پیشبرد وبه سرانجام رساندن اهداف وآرمانهای آوای زنان ایران کوشا باشد.

  هیات مدیره موقت موظف است کلیه مسولیتها و اسناد را به هیات مدیره بعدی پس از انتخاب در مجمع عمومی سالیانه انتقال دهد.
  تبصره :  

  این گرو ه بنیانگذار از این پس با نام هیات مدیره موقت نامیده خواهد شد.

  ماده ۴-  هیات مدیره اکنون شامل است:

  • ۹ تن اعضای ثابت و ۹ تن اعضای جایگزین

  تبصره :

  • اعضای جایگزین از بین اعضای کارگروه ها توسط مدیر کارگروه ها به هیات مدیره معرفی و پس از بررسی انتخاب خواهند شد.
  • اعضای هیات مدیره بعدی در نخستین مجمع عمومی سالانه توسط اعضای دارای حق رای به مدت یکسال انتخاب میشوند.

  ماده ۵- وظایف هیات مدیره موقت

  • جلسات هیأت مدیره موقت با حضور اکثریت رسمیت می یابد.
  • حضور در نشست های هیات مدیره ضروری است.
  • هر کدام از اعضا هیأت مدیره که به طور غیر موجه ۳جلسه متوالی ویا ۵ جلسه به تناوب درجلسات هیات مدیره حاضر نگردند، جایگزین میشوند.
  • ایجاد کارگروه های لازم برای رسیدن به آرمانها.
  • هریک از اعضای هیات مدیره باید مسٔولیت یک کارگروه  را بعهده داشته باشد و گزارش کار توسط مدیر کارگروه هر هفته به هیات مدیره گزارش داده شود.
  • هیات مدیره موظف است برای پیشبرد اهداف آوای زنان ایران حداقل ۷ساعت در هفته پویا باشد.
  • عدم عضویت درسازمان های سیاسی واجتماعی دیگر.

   

  تبصره: هر یک از اعضای این هیات مدیره در صورت تمایل به عضویت در نهادهای سیاسی، اجتماعی می بایست قبل از عضویت در آن نهادها نسبت به ارائه استعفای کتبی به این هیأت مدیره اقدام نمایند .

   

  • نظارت بر عملکرد کارگروه های زیر مجموعه آوای زنان ایران.
  • اداره نشستهای مجمع عمومی ماهانه و سالانه.
  • تلاش درجهت تأمین نیازهای مالی با رعایت آرمانها وحفظ استقلال آوای زنان ایران در چهارچوب اساسنامه و آیین نامه داخلی.

  فصل سوم – کارگروه ها، شرایط عضویت و وظایف آنان

  ماده ۶- شرایط عضویت

  • پرداخت حداقل عضویت ۶۰ دلار سالیانه.
  • داوطلبین برای شرکت در کارگروه ها پس از پرکردن پرسش نامه (سوابق- تخصص- تجربیات کاری – پیشینه) به هیات مدیره معرفی میشوند.
  • داوطلبین پس از مصاحبه و تایید هیات مدیره میبایست مدارک خود ( کپی پاسپورت و کد ملی ) را به دبیرخانه آوای زنان ایران بفرستند.

  ماده ۷- وظایف مشترک کارگروه ها

  • برنامه ریزی طرح های مناسب جهت پیشبرد اهداف و آرمانها ی آوای زنان ایران و ارائه آنها به هیات مدیره.
  • تهیه پیشنویس آیین نامه داخلی کارگروه و ارائه به هیأت مدیره.
  • مدیر کارگروه ها نتایج جلسات کارگروه های خود را هرهفته به هیات مدیره گزارش میدهند.

  ماده ۸- کارگروه ها اکنون شامل اند از:

  • کارگروه آموزش بهداشت.
  • کارگروه تبلیغات و روابط عمومی(رسانه ها، نشریات، فضای مجازی).
  • کارگروه روابط بین الملل.
  • کارگروه برگزاری مراسم، بزرگداشت ها، سخنرانی ها، سمینارها.
  • کارگروه خزانه داری.
  • کارگروه دادرسی.
  • کارگروه آموزش حقوق بشر.
  • کارگروه آموزش حقوق کودک.
  • کارگروه کودکان و نوجوانان.

  فصل چهارم: کار گروه مالی و وظایف

  ماده ۹- کارگروه مالی

  • جذب درآمد.
  • حسابرسی آوای زنان ایران زیر نظر کارگروه مالی خواهد بود.
  • تهیه ترازنامه مالی واعلام آن به هیأت مدیره جهت تصویب.
  • گزارش هفتگی مسٔول هیات مالی به هیات مدیره.
  • ثبت و بایگانی اسناد مالی.

  تبصره:

  • بدیهی است کلیه تسهیلات مالی که به آوای زنان ایران داده می شود، میبایست مستقیما به حساب سازمان واریز خواهد شد.
  • هیجیک از اعضای به بهانه سازمان زنان ایران( آوای زنان ایران) حق دریافت پول نقد ندارد.

  فصل پنجم: کارگروه جلسات همگانی و وظایف آن

  الف –گرد همایی ماهانه

  ب –گرد همایی سالانه

   

  ماده ۱۰- گرد همایی ماهانه

  • این نشست یکبار در ماه به دعوت هیات مدیره موقت و باشرکت کلیه اعضا کارگروه ها برگذار میشود.
  • در این نشست مدیران کارگروه های گوناگون گزارشهای کاری و مالی خود را به هیات مدیره اعلام میکنند.
  • اداره نشست به عهده هیات مدیره خواهد بود.

  ماده ۱۱- گرد همایی سالانه و وظایف آن

  • یکبار در سال به دعوت هیات مدیره موقت برگذار میشود.
  • گرد همایی سالانه با حضور اعضا رسمی و مهمانان انتخابی (سخنوران، نهاد های حقوق بشری و دیگر سازمانها) برگزار میشود.
  • اداره جلسات مجمع همگانی به عهده هیأت رئیسه جلسات است که شامل رئیس، نایب رئیس، منشی جلسه (جهت ثبت مصوبات) می باشد.

  تبصره:

  حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات مجمع همگانی الزامی می باشد.

  ماده ۱۲- برنامه گردهمایی نخستین مجمع سالانه

  • ارائه پیش نویس اساسنامه برای اصلاح و تایید.
  • ارائه گزارشات فعایتهای یکساله آوای زنان ایران.
  • ارائه گزارش مالی.
  • ارائه گزارش سالانه عملکرد هیأت مدیره.

  فصل شش: شرایط عضویت و لغو عضویت

  ماده ۱۳- عضویت

  • داشتن حداقل ۱۸ سال سن .
  • نداشتن هیچگونه پیشینه ی کیفری.
  • پرداخت حق عضویت سالانه حداقل 60.00 دلار.
  • پذیرش اساسنامه و آیین نامه داخلی.
  • عضوهای جدید میتوانند درکار گروه های تخصصی فعالیت کنند..

  ماده ۱۴- لغو عضویت

  لغو عضویت فرد درصورت انحراف از مواضع واصول مندرج در اساسنامه و آیین نامه داخلی   با نظر هیأت مدیره صورت می گیرد.

  فصل هفتم : هیات  دادرسی و وظایف آن

  ماده ۱۵- هیات دادرسی

  • هیات دادرسی به مدت یکسال وتا تشکیل مجمع عمومی بعدی انجام وظیفه می کند.
  • هیات دادرسی حداقل ۳ تن و حدکثر ۷تن میباشد.

  ماده ۱۶- وظایف هیات دادرسی

  • رسیدگی به تخلفات واعتراضات اعضا.
  • هیات دادرسی پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورت جلسات و‌مکاتبات تعیین می‌کند.

  تبصره – مکاتبات هیأت دادرسی با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.

   

  فصل هشتم : روابط عمومی، اهداف و وظایف آن

  بنا به تایید هیات مدیره، بانو رزیتا منطقی مدیر روابط عمومی و پاسخ گو دفتر آوای زنان ایران نیز خواهد بود.

  ماده ۱۷- اهداف

  • روابط عمومی آوای زنان ایران پلی است بین این سازمان وافراد وسازمانهای دیگر.
  • روابط عمومی آوای زنان ایران ارتباط مؤثر و هدفمندی را با مخاطبان و گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند برقرار می‌کند.
  • ایجاد تفاهم ورفع سوء تفاهم ها.
  • تعداد اعضای روابط عمومی با توجه به حجم کاری این کارگروه کم وزیاد میشود.

  ماده ۱۸- وظایف

  • پاسخگویی به انتقادات ورفع شبهات در افراد، رسانه ها و جامعه
  • ارتباط با شبکه های ارتباط جمعی با هماهنگی هیأت مدیره
  • انجام امور تبلیغاتی و ساماندهی رویدادها ( نشستها، مراسمات، مصاحبه های مطبوعاتی، عرضه تولیدات، برگزاری نمایشگاه )
  • ارزیابی کلیه رویدادها پس از برگزاری
  • تنظیم و دسته بندی محتویات صندوق های انتقادات و پیشنهادات و ارائه آنها به هیأت مدیره
  • هماهنگی و ایجاد ارتباط لازم با سایر سازمانها، مسئولین دانشگاه ها، ادارات و مؤسسات با نظر و تصویب هیأت مدیره
  • بیان و تبلیغ کارها و اقدامات خوب و مفید انجام گرفته در سازمان.

  ماده ۱۹ گروه پشتیبانان

  گروهی از شخصیتهای ایرانی متشکل از زنان و مردان متخصص واندیشمند بعنوان مشاور با آوای زنان ایران همکاری میکنند .

  این اساسنامه مشتمل  بر ۸ فصل و ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ یکشنبه ( مهرشید) ۲۰۲۰/۰۷/۱۲ برابر با یکشنبه ( مهرشید) ۲۲/تیر/۱۳۹۹ درنشست هیات مدیره موقت به تصویب رسید.